Tuki- ja liikuntaelimistö toimii aina kokonaisuutena. Häiriö yhdessä osassa kehoa voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko kehon toimintaan.

Jokainen voi omilla valinnoillaan ja elämäntavoillaan vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistönsä kuntoon. Keho on tarkoitettu liikkumaan ja liike todellakin on ”lääke”. Aina ei kuitenkaan omat keinot riitä vaan kipujen taustalla voi olla kehossa piileviä ongelmia mihin tarvitaan toinen ihminen korjaamaan ne.

Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinten sairaus (TULES). Työikäisille tyypillisimpiä tule-ongelmia ovat lanneselän-, niska- ja hartiaseudun vaivat sekä nivelrikko. Eläköitymisen jälkeen yleisimpiä ongelmia ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja erilaiset toimintakyvyn rajoitukset.

Tule-ongelmat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi aiheuttaen paljon sairaanhoitokuluja, poissaoloja töistä ja työkyvyttömyyttä puhumattakaan niiden aiheuttamista inhimillisistä kärsimyksistä; ongelmien vaikutus toimintakykyyn sekä kivun heikentämä elämänlaatu.

Kipu onkin yleisin tuki- ja liikuntaelinongelmien oire. Kipu voi olla akuuttia kuten noidannuoli tai pitkäaikaisempaa eli kroonista, kuten nivelrikkokivut tai selkäkivut.

Toiminta- ja liikkumiskyvyn oireet ja liikerajoitteet nivelissä voidaan nähdä myös tule-oireiksi ja ongelmien kroonistumisen ehkäisemiseksi on syytä korjata ne.

TOS-oireyhtymä

Yksi yleisimmistä rintakipuja aiheuttavista tukielinsairauksista on rintakehän yläaukeaman hermopinneoireyhtymä eli TOS. Sen on ajateltu johtuvan ylimpien kylkiluiden toiminnallisesta liikehäiriöstä. TOS-oireyhtymässä esiintyy pitkäkestoista särkyä tai puutumista hartiassa tai kipusäteilyä rintakehän etuosaan, lapaluun alueelle sekä yläraajaan. TOS-oireet ilmaantuvat yläraajaa rasitettaessa, etenkin käsien kohoasennossa ja pahenevat rasituksen jälkeen. Kaularangan rappeutumamuutokset saattavat niinikään ahtauttaa hermojuuriaukkoja ja aiheuttaa rintarangan yläosaan ja yläraajaan säteilevää kipua. Joskus kipu voi muistuttaa sydänkipua. Oireet eivät kuitenkaan liity rasitukseen, vaan tiettyihin kaularangan liikkeisiin.

Selkä

Selkäkipu tarkoittaa selän alueella olevaa kipua joista yleisin on ns. alaselkäoireyhtymä. Sen taustalla on usein SI-nivelen lukkiutuminen ja lantiokorin virheasento minkä seurauksena selkärankaan kehittyy jännitettä sekä sitä kompensoivia ongelmia kuten skolioosia, välilevyn pullistumaa sekä erilaista rappeumaa välilevyihin ja nikamiin.

Rintarangan kivut liittyvät rintarangan jäykistymiseen, mikä saattaa aiheutta hengityksen vaikeutta, ahdistuksen tunnetta tai yleisesti “lukon” tunnetta yläselässä. Rintakehän ja rintarangan jäykistymisestä aiheutuvia ongelmia saatetaan joskus epäillä johtuvaksi muusta ongelmasta tai sairaudesta liittyen esim. sydämen ja keuhkojen toimintaan..

Nivelrikko

Kuluma nivelessä eli nivelrikko (artroosi) tarkoittaa nivelen pinnalla olevan nivelruston vähittäistä rappeutumista ja ohentumista. Nivelrikkoa voi esiintyä useissa eri nivelissä. Tavallisimmin sitä havaitaan polvessa, lonkassa, selkärangassa, isovarpaan tyvinivelessä ja sormien kärkinivelissä.

Nivelet kuluvat luonnostaan ikääntymisen myötä mutta ennenaikaisen kulumisen taustalla voi olla pitkäaikainen virheasento nivelessä sekä nivelen vääristynyt liikerata. Nivelrusto saattaa vaurioitua myös nivelvammoissa ja niiden jälkeisestä nivelen epävakaudesta, liian raskaasta liikunnasta ja työstä. Liikunnan parissa sattunut polvivamma on yleisin syy polven pysyvälle toimintakyvyn laskulle ja nivelrikolle nuorella iällä.

Vaikka nivelpintaan jo kehittyneeseen kulumaan ei juuri voi enää vaikuttaa voi nivelen virheasennon ja liikeradan korjaamalla vapauttaa kipua aiheuttavat hermopinteet sekä palauttaa nivelen aineenvaihdunnan.