shoulders

TOS (thoracic outlet syndrome) = rintakehän yläaukeaman hermopinneoireyhtymä. TOS on yhteisnimitys erilaisille hartiapunoksen, solisvaltimon ja -laskimon puristustiloille rintakehän yläaukeaman alueella. Yleisimmin pinteen ajatellaan sijoittuvan kylkiluunkannattajalihasten (scalenus-lihakset) väliseen kolmioon, solisluun ja ylimmän kylkiluun väliin. Erilaisten TOS-oireiden taustalla yleensä on ylimpien kylkiluiden toiminnallinen liikehäiriö joista ylimmän eli ensimmäinen kylkiluun liikehäiriötä pidetään TOS-oireiden tärkeimpänä “yhteisenä nimittäjänä”.

Kylkiluut niveltyvät takaa rintarankaan kylkiluunpään nivelellä (articulatio capitis costae). Nivel muodostuu kylkiluunpään ja sitä vastaavan kahden selkänikaman välille. Kylkiluunpään nivelet mahdollistavat rintakehän laajenemisen hengityksen yhteydessä yhdessä kylkiluu-poikkihaarakenivelien kanssa. Ylimpien kylkiluiden liike hengityksen aikana muistuttaa linnun siiven lentoliikettä. Kylkiluiden liike laajentaa rintakehää sisäänhengityksessä ja supistaa sitä uloshengityksen aikana. Ylimmät kylkiluut liikkuvatkin sisäänhengityksen aikana eteenpäin jolloin rintalastan ja ensimmäisen kylkiluun muodostama kulma muuttuu hengityksen aikana.

TOS:n oireet vaihtelevat pinnetilan kohdan mukaan. Hermopuristus kohdistuu useinmiten hartiapunoksen alaosaan eli nikamien C7-, C8- ja T1-alueelle, mihin myös ensimmäinen kylkiluu kylkiluunpään nivelen kautta kiinnittyy. Ensimmäisen kylkiluun virheasento ja vähentynyt liikkuvuus kostotransversaaliniveltasolla rajoittaa myös kaularangan liikkuvuutta. Hermopinteiden oireina ovat käsien puutuminen, pistely, voimattomuus ja särky. Sekundaaristen toiminnallisten muutosten takia voi kipua tuntua myös kaulalla, kainalossa, rinnan alueella, niska-hartisaseudulla, lapojen välissä ja jopa päässä.

skeleton2