SI-nivel on kahden suoliluun ja niiden välissä olevan ristiluun välinen liitoskohta

SI-nivel on yleisesti käytetty nimitys risti-suoliluunivelstä (RS-nivel), englanniksi sacroiliac joint  (SI-nivel).

Lantion muodostaa rengas, joka on rakentunut kolmesta luusta, kahdesta suoliluusta eli iliumista sekä ristiluusta eli sacrumista. Suoliluut liittyvät edessä häpyliitoksen välityksellä toisiinsa ja niveltyvät selkäpuolella molemmin puolin ristiluuhun ristisuoliluu- eli SI-nivelellä.

Tämä kolmen luun muodostama ”lantiokori” on sidekudosten koossa pitämä kokonaisuus. Huolimatta voimakkaista nivelsiteistä muodostaa SI-nivel traumatologian kannalta kuitenkin painonjakaumaholvin heikoimman kohdan. SI-niveleen kohdistuu suuret voimat ja kova rasitus joten se on suhteellisen altis toimintahäiriölle eli virheasennoille tai lukkiutumiselle:

  • SI-nivel voi lukkiutua äkillisen iskun, onnettomuudessa loukkaantumisen, liukastumisen, kaatumisen tai esim. kuoppaan astumisen seurauksena. Kivun tai lukkiutumisen voi myös aiheuttaa äkillinen kierto- tai taivutusliike.
  • SI-nivelten tulehdustila on tyypillinen löydös selkärankareumassa ja sen perusteella pitäisi myös lääketieteessä vetää enemmän johtopäätöksiä selkärankareumaan johtavista syistä. Lääketieteellisen diagnoosin taustalta löytyy siis yleensä SI-nivelten toimintahäiriö, jolle ei ole ajoissa tehty mitään.
  • SI-nivelen yliliikkuvuus on useimmiten raskaana olevien ongelma. Relaksiini-hormonin aiheuttama nivelsiteiden löystyminen ja pehmeneminen johtaa usein häpyliitoksen, lantiorenkaan ja SI-nivelten suurentuneeseen liikkuvuuteen. SI-nivel voi myös olla yliliikkuva läheisyydessä olevan ligamentin tai nivelsiteen venähdyksen seurauksena.

Lantio on kiertynyt lukoon kun suoliluun kärjet (SIAS) ovat selällään makuulla selvästi eri korkeudella. Tällöin myös lonkkanivelet kiertyvät toispuoleiseen liikerataan nostaen myös reidet eri korkeudelle suhteessa toisiinsa.

(Huom. Seuraavat kuvaukset eivät ole diagnooseja automaattisesti hoitoa vaativista ongelmista vaan esimerkkejä lantion toiminnan mekanismeista).

Esimerkkejä SI-nivelen toimintahäiriöstä

Nilkan ja/tai polven luuston ongelmat/virheasento voi aiheuttaa jalkojen ns. eripituisuuden mikä kallistaa lantion vinoon. Lantio kiertyy hiukan myös luonnostaan, joten esimerkiksi selkäkipuisella lantiokorin näennäinen suoruus on jopa merkki suuremmasta lukkotilasta lantiokorissa ja SI-nivelissä. Tällöin on taustalla usein kaatuminen tai liukastuminen. Isku häntä- ja ristiluuhun voi lukita SI-nivelet pahasti ja aiheuttaa niiden toiminnassa häiriötä.

  • Kun SI-nivel on lukittunut väärään asentoon tarkoittaa se joskus sitä, että suoliluu nousee ylemmäs suhteessa ristiluuhun. Tällöin virheasennon puolella oleva jalka lyhenee, koska suoliluu nousee ylemmäs selkärankaan nähden. Tämä aiheuttaa lantiokorin vinoutuman sivusuunnassa ja ristiluuhun painetta sivuttaissuuntaiseen kallistumaan. Ja koska ristiluu on selkärangan perusta voi vino perusta näkyä ylempänä rangassa esim. s- tai c-skolioosina.
  • Usein suoliluu myös kiertyy eteenpäin, joskus myös taaksepäin ja tämä aiheuttaa vääntöä ristiluuhun. Eteenpäin kiertynyt suoliluu vääntää ristiluuta eteenpäin aiheuttaen lannerangan liiallisen lordoosin ja rintarangan kyfoosin korostumista sekä altistumista erilaisille lannerangan vaivoille kuten nikamakaaren rikko tai nikamasiirtymä.
  • Kiertynyt lantio rasittaa myös piriformista, psoas-lihaksia ja monia muita lihaksia aiheuttaen näin lihaskiristyksiä kylkiin, rintarankaan, niskaan ja olkapäihin sekä alaspäin pakaraan, reiteen ja pohkeeseen aina akillesjänteeseen saakka.

Lantiokorin toiminnallinen ongelma

Lukkiutuma tai virheasento SI-nivelessä sekä risti- ja lonkkaluun väärä asento saa aikaan virhekuormituksen lannerangassa, jolloin syntyvät tavallisimmat ongelmat selkään. Toimiva SI-nivel ja lanneranka kuormittuvat luonnottomasti, mistä seuraa lihaskiristystä piriformikseen, takareiteen, pitkiin selkälihaksiin ja jalan loitontajalihaksiin. Seurauksena on myös esim. iskias-hermoa ärsyttäviä välilevypullistumia, välilevyrappeumia ja kulumista.
Lisäksi voi esiintyä paljon muitakin ongelmia, kuten kipuja useissa eri paikoissa: pakaralihaksessa, nivusessa, lonkassa, polvessa, sääressä, pohkeessa, akillesjänteessä, kantapäässä, jalkaterässä ja varpaissa.

Kun lantio on lukittunut/kallistunut ja lonkkaluu (suoliluu) kiertynyt niin myös lonkkanivel ja reisiluu joutuvat luonnottomaan liikkeeseen. Tämä vääntää lonkkaniveltä ja aiheuttaa lonkkanivelen kulumaa. Virheellinen liikerata vaikuttaa myös polveen ja nilkkaan: koko jalka toimii luonnottomasti, askellus on väärä ja nivelet kuormittuvat luonnottomasti. Lisäksi tulee lihaskireyttä, joka entisestään vääntää niveliä. Tästä väärästä askelluksesta seuraa ongelmia aina jalkaterään ja varpaisiin saakka.
Koska suoliluun harjalta lähtee lihaksia ylös rankaan ja kylkiluihin, aiheuttaa vino lantio lihaskireyttä niihin vetäen ylävartaloa vinoon. Tämän seurauksena aiheutuu lihaskireyttä niskaan sekä kipuja ja vaivoja yläselkään, niskaan, olkapäihin ja niitä kautta aina sormien tuntohäiriöihin ja pääkipuun saakka.

SI-nivelen toimintahäiriö sekä risti- ja lonkkaluun väärä asento on hyvin yleinen ongelma ja se on lähes kaikilla selkävaivoista kärsivillä aiheuttaen välilevyn pullistumia ja kulumia sekä kalkkeutumista lannenikamiin ja fasettiniveliin.

Kroonistuneista selkäongelmista kärsiville tarjoaa jäsenkorjaus turvallisen tekniikan ja hoidon, jonka avulla risti- ja lonkkaluiden asento korjataan sekä si-nivelten ja koko lantiorenkaan toimintakyky palautetaan. Kun tukirangan toiminta kokonaisuudessaan korjataan vapautuu myös lanneranka ja palautuu luonnolliseen linjaansa lähes itsestään.