[:en]Bonesetting[:fi]Jäsenkorjaus[:]

[:fi]Polvikipu ja polven nivelrikko[:]

[:fi] Krooninen polvikipu on pitkäaikainen kipu, turvotus tai arkuus toisessa tai molemmissa polvissa. Tilapäinen polvikipu eroaa kroonisesta polvikipusta. Monilla ihmisillä voi olla väliaikaista polvikipua vamman tai onnettomuuden seurauksena, mutta krooninen polvikipu häviää harvoin ilman hoitoa eikä sen syntyyn välttämättä löydy yhtä selittävää syytä. Monet fyysiset tekijät ja sairaudet voivat aiheuttaa kroonista polvikipua tai edesauttaa kivun …

[:en]Bonesetting[:fi]Jäsenkorjaus[:]

[:fi]Ahdas olkapää / olkapään pinneoire[:]

[:fi] Olkalisäkkeen alainen kipuoireyhtymä – mistä on käytetty myös nimitystä ahdas olkapää tai olkapään pinneoire (impingement syndrooma), on olkakivun yleisin muoto. Ahdas olkapää johtuu yleisimmin nivelen yläpuolella sijaitsevan olkalisäkkeen (acromion) aiheuttamasta hankauksesta olkavartta nostavaan ylemmän lapalihaksen (supraspinatus) jänteeseen. Tällöin kättä ylös nostava ja olkapäätä olkanivelmaljaan päin vetävä supraspinatus-lihas, lihaksen jänne sekä jännettä luun hankaukselta suojaava …

[:en]Bonesetting[:fi]Jäsenkorjaus[:]

[:fi]Krooninen alaselkäkipu[:]

[:fi] Alaselkäkipu (LBP) on yleinen vaiva, jota potee 85% ihmisistä jossain elämänsä vaiheessa. Se on merkittävä kansallinen terveysongelma sekä yleinen työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen syy. Kansainvälisen suosituksen mukaan selkäkivut jaetaan kolmeen eri pääluokkaan. Esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävä luokitus erottaa toisistaan spesifin selkäpatologian kuten selkärangan kasvaimet, tulehdukset ja nikamamurtumat, hermojuuren toimintahäiriön sekä epäspesifin alaselkäkivun (NSLBP). …

[:en]Bonesetting[:fi]Jäsenkorjaus[:]

[:fi]Rintarangan ja kylkiluun toimintahäiriö[:]

[:fi] Rintaranka on alue selkärangan keskiossa niskan ja alaselän välillä. Rintarangassa on 12 nikamaa (T1-T12) ja koska niiden lukumäärä vastaa kylkiluiden lukumäärää on myös kylkiluita 12 paria. Jokaiseen rintanikamaan niveltyy kaksi kylkiluuta; poikkeuksena kuitenkin ensimmäinen kylkiluu joka niveltyy alimpaan kaulanikamaan (C7) ja ensimmäiseen rintanikamaan (T1). Kylkiluut niveltyvät vastaaviin kahteen selkänikamaan kylkiluunpään nivelellä ja kylkiluu-poikkihaarakenivelellä eli …

[:en]Metabolism[:fi]Aineenvaihdunta[:]

[:fi]Imunestevirtauksen kuvantaminen[:]

[:fi] Near-Infrared Fluorescence Imaging Kamera- ja puolijohdetekniikan kehittymisen ansiosta on aivan viime vuosina imunestekiertoa kyetty myös kuvantamaan. Menetelmistä kiinnostava on ICG-angiografian kuvaustekniikkaan perustuva Near-Infrared Fluorescence Imaging (NIRF). Angiografian eli verisuonten varjoainekuvauksen kehitti portugalilainen lääkäri ja neurologi Egas Moniz Lissabonin yliopistossa vuonna 1927. Röntgensäteilyn läpäistessä joitakin elimiä liian helposti saadaan ne näkyviin varjoaineita käyttämällä. Röntgensäteet läpäisevät …

[:fi]Historia[:en]History[:]

[:fi]Jäsenkorjauksen historia maailmalla[:]

[:fi] “The Art of Bonesetting” Vanha kuin ihmiskunta itse Niin kauan kun ihmiskunta on ollut olemassa on jäsenkorjausta käytetty erilaisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoitoon, kuten myös erilaisissa selkärangan ongelmissa. Tämän fyysisen hoidon muinainen luonne yltää siis tallentamattomaan esihistorian hämärään. Jäsenkorjaus on kehittynyt ajan saatossa rinnakkain laajalti monissa kulttuureissa eri puolilla maailmaa ja sitä on …

[:fi]Historia[:en]History[:]

[:fi]Jäsenkorjauksen historia Suomessa[:]

[:fi] Kiireestä kantapäähän Suomalainen kansanparannusperinne elää. Se edelleen rakentuu ja kasvaa monimuotoisessa dynaamisessa vuorovaikutussuhteessa ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Se muotoutuu rakenteisiin ja ajassa vallitseviin käsitteisiin; fysiologian ja anatomian tietämykseen sekä niihin liittyvän tieteellisen tiedon kehitykseen ja tiedollisiin muutoksiin kansainvälisessä ja suomalaisessa tutkimuksessa. Kansanperinteen käsitteistön muotoutuessa nykyaikaan soveltuvaksi ei se kuitenkaan ole hävittänyt juuriaan ja perustaansa, …

[:en]Bonesetting[:fi]Jäsenkorjaus[:]

[:fi]Tuki- ja liikuntaelinongelmat[:en]Musculoskeletal disorders[:]

[:en] The musculoskeletal system always functions as a whole. Dysfunction in one part of the body might affect the rest of the body. We can all affect the condition of our musculoskeletal system with our lifestyle and choices. Our bodies are designed to move, and movement can really be a “medicine”. However, we can’t always …