[:fi]

Tukirakenteen virheasentojen synnyttämät paine- ja jännitystilat kudoksissa ja kalvorakenteissa tukkii kudos- ja imunestekiertoa.

Kehon kiertyminen virheasentoon voi tapahtua huomaamatta kehon kuormittuessa toispuoleisesti vuosien saatossa eikä siihen aina liity loukkaantumista tms. yhtä selittävää syytä. Myös hyvinkin pienet vammat voivat riittää aiheuttamaan näitä ongelmia. Hoitamattomat venähdykset ja esimerkiksi nilkan sidekudosvauriot voivat jättää nivelen ja sen luuston asentoihin ongelmia mitä polvi ja seuraavaksi lonkkanivel pyrkivät kompensoimaan kiertymällä osaltaan vinoon. Alaraajojen virheelliset liikeradat puolestaan johtavat lantion ja selkärangan jännittyneeseen ja epävakaaseen asentoon. Ajan myötä siis pienten vammojen pitkävaikutteiset vaikutukset voivat kertautua aiheuttaen ongelmia koko keholle kuten liikeratojen vajavaisuutta ja jäykkyyttä.

Esimerkkejä pienistä traumoista ovat esim. urheiluun liittyvät loukkaantumiset, kaatumiset tai vaikka tippuminen hevosen selästä ja ne voivat kohdistua päähän, niskaan, lantioon, selkään ja alaraajoihin.

Jotta tasapaino ja normaali toiminta säilyvät pyrkii keho sopeutumaan näihin virheasentoihin. Kiertynyt ranka johtaa kuitenkin lihasjännityksiin, kipuun ja mekaanisiin toimintahäiriöihin nivelissä. Mekaaninen toimintahäiriö puolestaan johtaa niveltulehdukseen, rappeumiin ja hermoston vaurioihin.

 

Faskiat eli lihasten kalvorakenteet

Kehon virheasennot synnyttävät muutoksia lihaksissa ja myös niiden kalvorakenteissa. Elinjärjestelmiä ympäröivä ja yhdistävä faskia toimii itsessään aistielimenä, mutta se vaikuttaa myös mekaanisesti liikkeiden tuottamiseen, välittää lihasten tuottamaa voimaa ja muodostaa liukuvia pintoja rakenteiden välille. Virheasentojen seurauksena kehittyy lihaksistoon jännitystä ja kireyttä ja niiden lepopituus saattaa muuttua häiriten kudosten aineenvaihduntaa kuten hapen ja ravinteiden esteetöntä kulkua.

Lihaskalvot muodostuvat pääasiallisesti vedestä. Kalvon läpäisevät perforaatiosuonet jotka yhdistävät pinnallisen ja syvän imunestekierron. Pinnallinen imunestekierto kerää kudosnestettä iholta ja ihonalaiskudoksesta ja syvä huolehtii lihaskalvojen (faskioiden) alaisten kudosten ja yleensäkin elimistön sisäosien imunestekierrosta. Pinnalliset imutiet kulkevat ihonalaisessa rasvakudoksessa ja syvät seurailevat verisuonia. Häiriöt lihaskalvojen mekaanisessa rakenteessä tukkii myös niiden läpi virtaavan imunesteen virtausta.[:en]

The pressure and tension caused by an imbalanced exoskeleton blocks the lymphatic system.

Work that burdens the body unevenly can cause the exoskeleton to twist slowly. Imbalances don’t always require a sudden accident or a strain and even the smallest injuries are enough to cause the imbalances. For example, untreated strains and injuries in the connective tissues in the ankles may cause problems in the joints and the positions of the bones. The knees and pelvis then try to compensate by twisting to the opposite direction, just to balance the whole exoskeleton according to the ankle’s injury. Incorrect trajectory of the lower limbs can lead to tension in the pelvis and the spine.

Small traumas causing these imbalances could be the result of sports injuries (e.g. falling of a horse), a trip or fall, or a small strain. These can be focused on the head, neck, hips, back or lower limbs.

To protect the trajectories and normal balance the body tries to adapt to these imbalances. However, a twisted exoskeleton leads to tension in the musculature, pain and mechanical problems in the joints. These joint problems can lead further on to arthritis, deterioration and a damaged nervous system.

Fascias, membranes of the musculature

The imbalances in the exoskeleton can result in changes of the musculature and their membranes. The tension may change the resting length of the muscles and disturb the metabolism, preventing the oxygen and nutrients from flowing freely.

Fascias which surround and connect intestines can function as a sense organ itself and has an impact on trajectory. The muscle membranes mainly consist of water and the perforation veins perforating them create the shallow and deep metabolism. The shallow metabolism collects interstitial fluid from the skin and hypodermis whereas the deep metabolism takes care of the tissues underneath the fascias’ and the general metabolic system in the intestines. The shallow lymphatic vessels run in the subcutaneous fatty tissue and follow the blood vessels. The dysfunctions in the fascias’ mechanical structure also disrupt the flow of the lymph running through them.

 [:]