Kehon tasapainotekijät ja nivelten asentovirheet

Monen kroonisen kiputilan, kuten selkäkivun taustalla on pitkän ajan kuluessa kehittynyt tukirangan ja lihaksiston epätasapaino ja luuston ja nivelten asentovirheet. Vakavampien selkäongelmien taustalta löytyy usein loukkaantumisia, kuten onnettomuuksia liikenteessä, kaatumisia rinteessä tai liukastumista selälleen ristiluulle; iskuja kehoon, jonka seurauksena tukirangan toiminta muuttuu aiheuttaen erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ja kiputiloja.

Tukirangan (luuston) toimintahäiriön myötä kehittyy muutoksia lihasten ja tukikudoksen lepopituuteen sekä liikerataan synnyttäen erilaisia paine- ja jännitystiloja kudoksiin, hermopinteitä sekä nestekierron häiriintymistä kaikkialla elimistössä. Ajan myötä luuston asentovirheet voivat muuttua myös degeneratiivisiksi. Mm. muutokset lantiokorissa, kuten toisen tai molempien lonkkaluiden asentovirheet (=suoliluu) voivat aiheuttaa koko kehon tasapainotekijöissä muutoksia, jotka voivat olla omin silmin havaittavissa:

Pään kallistuminen – Hartioiden korkeusero – Lantion vinous – Käsien sormenkärkien korkeusero roikotettaessa – Polvien asento (pihtipolvet ym.) – Jalkaterän asento (esim. kiertyminen ulospäin).

Täytyy kuitenkin huomioida, että näiden eri tasapainotekijöiden perusteella ei voi vetää suoria johtopäätöksiä varsinaisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Vakavampien selkäongelmien taustalta löytyy usein keho, joka on “viivasuora”. Lantiokori, si-nivelet ja koko keskivartalo on silloin jonkin menneisyydessä tapahtuneen, yleensa lonkka- tai ristiluuhun kohdistuneen iskun seurauksena niin lukittunut, ettei se pysty kompensoimaan terveellä tavalla tukirangassa tapahtuvia jatkuvia pieniä muutoksia.

Jalkojen ns. pituusero

Jalkojen pituuseroon kiinnitetään nykyään paljon huomiota, mutta pituuseron perusteella ei voi juurikaan vetää johtopäätöksiä tukielimistön ongelmista jollei pituusero ole sitten poikkeuksellisen suuri (2,5 cm <). Kehon tukiranka kiertää luonnollisestikin hiukan synnyttäen jalkoihin pientä toispuoleisuutta ja ilman että se aiheuttaa mitään ongelmia.

Normaalisti molemmat jalat ovat kuitenkin saman mittaisia. Kun jaloissa havaitaan isompaa pituuseroa on se yleensä merkkinä lonkkaluun virheellisestä asennosta ja si-nivelten sekä kokonaisuudessaan lantiokorin toimintahäiriöistä.

Lantiokorin lukittuminen tai kiertyminen ja kallistuminen kiertää myös lonkkaluihin (suoliluihin) niveltyvät lonkkanivelet toispuoleiseen liikerataan ja asettaa ne eri korkeudelle lantiokorissa. Alaraajojen näennäistä mittaeroa synnyttää myös nilkkojen ja polvien virheelliset asennot sekä kantaluun lukkiutuminen akillesjänteen kiristäessä sitä. Erilaiset keinotekoiset korokkeet ns. lyhyemmän jalan puolella ovatkin yleensä turhia ja haitallisia koska ne entisestään työntävät ja lukitsevat jalan luustoa virheellisiin asentoihin ja aiheuttavat painetta lantiokoriin synnyttäen lisää ongelmia siihen.