[:fi]

“… the lymphatic system is no less essential than the blood circulatory system for human health and well-being.”

Imusuonet on osa verenkiertoa.

Imunestejärjestelmä eli lymfa on kehon oma viemäröintijärjestelmä. Sen tehtävänä on palauttaa takaisin verenkiertoon hiusverisuonien läpi kudoksiin solujen väliseen tilaan tihkuva ylimääräinen veriplasman kudosneste, joka ei imeydy takaisin. Imusuonisto myös kerää kudoksissa syntyvät haitalliset aineenvaihduntajätteet ja kuona-aineet kuljettaen ne laskimojärjestelmään ja sitä kautta maksan käsiteltäväksi. Verenkierron ohella se vastaakin kehon toimivasta immuunipuolustuksesta puolustaen elimistöä bakteereilta, viruksilta ja muilta elimistöön kuulumattomilta haitallisilta aineilta. Immuunijärjestelmän toimivuutta imusuonisto pitää yllä kujettamalla imunesteen vähintään yhden imusolmukkeen läpi, jolloin imusolut sitovat ja tuhoavat imunesteessä kiertävät mikrobit ja muut vierasaineet. Imusuonet huolehtivat myös ravintorasvojen imeytymisestä.

Imusuonet alkavat kudoksista hiusverisuonten vierestä umpinaisina kapillaarihaaroina, jotka yhtyvät suuremmiksi imusuoniksi. Ne kulkevat rinnakkain verisuonien kanssa, usein ympäröiden laskimoita pienin imusuonihaaroin. Imusuonet kuljettavat kudosten imunesteet alaraajoista, lantiosta ja suolistosta maitiaisäiliöön (cisterna chyli) ja siitä edelleen suurimpaan imusuonirunkoon rintatiehyeeseen (ductus thoracicus). Rintarangan sisäpuolella kulkevaan rintatiehyeeseen suoliliepeen kautta kulkeutuva suoliston imuneste on siihen ohutsuolistosta imeytyvien pitkäketjuisten rasvojen valkoiseksi värjäämää ja siitä syystä sitä kutsutaankin maitiaisnesteeksi. Muuten imuteissä virtaava imuneste on yleensä kirkasta muodostuen pääasiassa vedestä, proteiineistä, rasvahapoista, suoloista, valkosolu- ja mikro-organismeista sekä vierasaineista. Rintatiehyt laskee imunesteet verenkiertoon vasemman sisemmän kaulalaskimon ja solislaskimon kulmasta minne laskee myös imunesteet yläruumiin vasemmalta puolelta. Pään oikeasta puoliskosta, oikeasta käsivarresta ja osasta rintakehää imuneste palaa verenkiertoon oikean imunestetiehyen kautta oikeaan solislaskimoon.

Imunestejärjestelmä ja verenkiertojärjestelmä ovat toiminnallisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään

Verenkierto ja imunestekierto ovat kehomme kaksi suurta nestekiertojärjestelmää. Vaikka molemmat järjestelmät on alun perin dokumentoitu jo Hippokraten toimesta (noin 460 – noin 370 eKr.) ja ne jakavat monia toiminnallisia sekä rakenteellisia yhtäläisyyksiä on niiden kohtalo tieteen tieteen ja lääketieteen piirissä ollut hyvin erilainen. Verenkiertoelimistöä on tutkittu laajasti mutta imunestekierto on saanut paljon vähemmän tieteellistä ja lääketieteellistä huomiota eikä sen merkitystä kehon eri mekanismien säätelijänä näin ole ymmärretty.Imusuonitutkimus on ollut tieteessä vähäistä koska imusuonien kuvantaminen on ollut vaikeaa. Heikosti havaittavien ja läpinäkyvien imusuonien kuvantamiseen on kuitenkin viime aikoina kehitetty uusia tekniikoita ja näiden tekniikoiden ansiosta on imunestekierron ja imusuonien merkitys avautumassa koko laajuudessaan. On avautumassa kokonaan uusia polkuja mm. aivotutkimuksille ja imunestekierron toimintahäiriön roolista kansansairauksien taustalla.

Lähteet ja tutkimuksia:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312397/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153561080200051X

https://pdfs.semanticscholar.org/a8a2/e38ba2814475d49fc2cad7166c027d89832e.pdf[:en]

 

 

“… the lymphatic system is no less essential than the blood circulatory system for human health and well-being.”

Lymphs are a part of blood circulation, the Lymphatic system is the sewer of our bodies. Its task is to return the interstitial fluid of blood plasma that isn’t absorbed back to the blood flow and has dripped between cells through capillary action. The lymphatic system also collects the metabolic waste developed in tissues, moving it first to the veins and then along to the liver where it is processed. Together with blood circulation the Lymphatic system is in charge of the immune system, protecting our bodies from viruses and bacteria. By moving the lymph through at least one lymph node at a time, the lymphatic system is taking care of the immune system by loosening lymphocytes and therefore removing microbes from the body. Lymphatic vessels also take care of the absorption of edible fats.

Lymphatic vessels start next to the capillaries as solid capillary branches, these then join together as bigger lymphs. They run next to blood vessels usually surrounding the veins with small lymph branches. Lymphs move the lymphatic fluid from the tissue in the lower limbs, pelvis and intestines through the cisterna chyli and along to the biggest collection of lymphatic vessels in the body, located in the thoracic duct (ductus thoracicus). The lymph of the intestines moving to the thoraric duct under the chest is coloured white by long-chain fats in the small intestine. Otherwise the lymph is usually clear, since it consists mostly water, proteins, fats, salts, white cells and micro organisms. The lymphs from the left side of the upper body go to the joint between the left jugular vein and subclavian vein, where the thoraric duct also releases the lymphs into circulation of the Lymphatic system. From the right side of the head, the right arm and a part of the chest the lymph returns to circulation via lymph duct through the right subclavian vein.

The Lymphatic system and blood circulation are in tight interaction with each other.

The blood circulation and lymphatic system are the two biggest fluid circulation systems in our bodies. Even though they share a lot of similarities and were documented by Hippocrates (circa 460-370 BC) they have been studied very differently by the medical and scientific communities. Blood circulation has been widely researched, but the lymphatic system has gotten a lot less attention from the medical community. Therefore its significance for our bodies has been largely overlooked.

The study of the lymphatic system has been inadequate, since imaging the lymphs is challenging. However, new techniques for imaging these small, clear lymphs have been developed, and thanks to the newer equipment, the significance of the lymphatic system is becoming clearer to us. This will also open up new opportunities for studying the brain and allow us to explore the role of a dysfunctional lymphatic system in several diseases.

References and studies:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312397/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153561080200051X

https://pdfs.semanticscholar.org/a8a2/e38ba2814475d49fc2cad7166c027d89832e.pdf[:]