[:fi]

Imunestejärjestelmällä on äärimmäisen tärkeä rooli sekä kudosten korjaamisessa että tulehduksen säätelemisessä useimmissa kehon elimissä. Häiriintynyt imusuodatus johtaa huonoon immuunijärjestelmään ja se heikentää myös kehon kykyä poistaa elimistöstä normaalia aineenvaihduntajätettä kuten kuolleita soluja. Imujärjestelmä auttaa kehoa puhdistumaan haitallisista metaboliatuotteista, solujätteestä ja vierasaineista.

Kaikki solut päästävät metaboliatuotteensa ja ottavat ravinteensa ympäröivästä nesteestä jota kutsutaan solunulkoiseksi nesteeksi. Solujen ravinnonsaanti ja toimivuus riippuukin siitä, kuinka hyvin jäteaines poistuu solunulkoisesta nesteestä. Koska suurin osa jätetuotteista ei pysty erittymään suoraan vereen, ne kasaantuvat solunulkoiseen nesteeseen ja puhdistuvat imujärjestelmän avulla. Imusolmukkeet neutraloivat ja suodattavat haitallisen materiaalin ja imujärjestelmän keskeinen tehtävä onkin pitää solunulkoinen neste puhtaana.

Imusuonen virtaus voi häiriintyä mekaanisesti tai sitä voi tukkia tulehduksen tai ärsytyksen aiheuttama sidekudos eli fibroosi. Heikentynyt imunestekierto myös altistaa fibroosille.
Fibroosia muodostuu elimeen, kun sen omat solut kuolevat ja kudos korvautuu sidekudoksella. Fibroosia voi yleisimmin kertyä sydämeen, keuhkoihin, maksaan, munuaisiin ja haimaan. Suomessa on poikkeuksellisen paljon sydänkuolemia, joiden todennäköisenä syynä on henkilöiden sydänlihakseen kertynyt runsas fibroosi. Imusuonten toiminnan heikkeneminen aiheuttaa myös turvotusta kun kudosnesteen ylimäärän normaali poistuminen estyy.

Kehomme altistuu jatkuvasti myrkyille, jopa 82 000 erilaiselle päivittäin. Myrkkyjen kertyminen ja kehon puhdistusjärjestelmän häiriintyminen voisi ilman imunestekiertoa johtaa kemikaalien ylikuormitukseen, joka vaarantaisi kaikkien elintärkeiden elinten toiminnan. Tehokas imunestekierto onkin paras tae kudosten optimaaliseen toimintaan. Se puhdistaa solua ympäröivän nesteen poistamalla jätteet ja epäpuhtaudet auttaen näin soluja, kudoksia ja kaikkia elimiä toimimaan kunnolla.

Heikentynyt imunestekierto voi johtaa terveysongelmiin kuten lihavuus, kipu, turvotus, ruoansulatusongelmat, uniapnea, krooninen väsymysoireyhtymä, fibromyalgia ja multippeliskleroosi. Imunestekierron tukkiutuminen voi siis aiheuttaa laaja-alaisia ongelmia koko kehoon, kuten esimerkiksi endokriiniseen järjestelmään häiriten esimerkiksi kilpirauhasen hormonituotantoa. Sanotaankin että imunestejärjestelmän puutteellinen toiminta olisi kaikkien kroonisten sairauksien taustalla.

Imunestekierron vajaatoiminnan aiheuttajista merkittävä on järjestelmän ehkä keskeisimmän osan maitiaissäiliön tulehdus ja sen tukkiutuminen. Maitiaisäiliö on selkärangan sisäpuolella alueella T12-L2 sijaitseva imuteiden avartuma, johon virtaa kahden imurungon välityksellä araraajojen sekä lantion imunesteet sekä suoliliepeen kautta ohutsuolen imunesteet ja osa sen rasvoista sekä pernan ja osia muiden sisäelinten imunesteistä. Siihen kohdistuva paine on siis suuri ja sen käsittelemä imuneste- ja rasvakuorma merkittävä. On viitteitä siitä, että tulehtunut ja ahtautunut maitiaissäiliö aiheuttaisi takaisinvirtausta suoliliepeen runkoon ja vatsakalvoon aiheuttaen näin rasvatulehdusta vatsaontelon alueella.

Imunestekierron häiriöllä onkin merkittävä rooli kehon inflammaation eli matala-asteisen tulehduksen kehittymisessä.

Toisin kuin verenkierrolla ei imunestekierrolla ole omaa pumppua. Ensisijaisesti imunestettä liikuttaakin lihasten supistus joka työntää sitä eteenpäin. Siksi liikkumattomuus ja lihaskudoksen menetys on tärkein syy nestekierron hidastumiselle.

Terveyttään voi jossain määrin kohentaa muutamalla yksinkertaisella keinolla, mitkä tehostavat imunestekiertoa. Liikunta (erityisesti pystysuuntainen liike kuten naruhyppely ja juoksu) sekä painonhallinta ovat niistä tärkeimmät. Imunestekiertoa ylläpitävä fyysinen aktiivisuus tulisi olla parhaimmillaan päivittäistä ja luontainen osa arkipäiväistä elämää. Myös hengityksellä voi vaikuttaa imunestekiertoonsa. Syvä palleahengitys tehostaa sitä; nauruun liittyvä pallean jännittyminen lisääkin elimistöä puhdistavaa imunestekiertoa jopa 15 prosenttia.[:en]

The lymphatic system has a highly important role in both repairing tissues and managing inflammations in the intestines. A disturbed lymphatic system leads to a deteriorated immune system and a lower ability to remove any metabolic waste, such as dead cells. It is the metabolic system’s task to remove these alongside other harmful toxins. All cells release their metabolic components and ingest their nutrients from the surrounding fluid, called the extracellular fluid. Therefore the ingestion and functionality of the cells depends on how well metabolic waste in removed from the extracellular fluid. Since most waste can’t be secreted into the blood directly, it accumulates in extracellular fluid and is cleaned by the lymphatic system. The lymph nodes neutralize and filter the harmful substances and keep the extracellular fluid well maintained. The flow in the lymphatic vessels can become disturbed or blocked by fibrosis, an inflamed connective tissue. A weakened lymphatic system might also expose the tissues to fibrosis.

Fibrosis is formed in an organ, when the organ’s own cells die and the tissue is replaced by scar tissue. Fibrosis is most common in the heart, lungs, kidneys and pancreas. Heart Attacks and deaths by heart disease are exceptionally common in Finland, most likely caused by a build up of voluminous fibrosis in the cardiac muscle.

The lymphatic vessels’ decreased functionality also causes swelling, when the removal of excessive interstitial fluid is prevented.

Our bodies are exposed to about 82,000 different toxic substances every day. Without the lymphatic system, the accumulated toxic waste would endanger the function of our essential organs. This can lead to an overload of chemicals and result in them being unable to purify themselves. After all, an efficiently functioning lymphatic system guarantees the optimal function of the tissues. It cleanses the extracellular fluid by removing toxic waste and substances helping the cells, tissues and all the organs to work in harmony effectively.

A weakened lymphatic system could lead to common health problems including obesity, pain, swelling, indigestion, sleep apnea, chronic neurasthenia, fibromyalgia and multiple sclerosis. It has been said that a disturbed lymphatic system could be behind all chronic illnesses.

A significant cause of a weakened lymphatic system is an inflamed or blocked cisterna chyli, possibly the most relevant part of the lymphatic system. The cisterna chyli is an extended branch of the thoracic duct, located inside the spinal column (the area between T12-L2). Through two lymphatic vessels the lymph from the lower limbs, pelvis, and small intestine flow into the cisterna chyli. The pressure directed to it is therefore great, and the amount of lymph and fats it needs to process large. There are references that an inflamed cisterna chyli could cause reflux back to the mesentery and peritoneum causing inflammation in the abdomen cavity.

Unlike blood circulation, the lymphatic system doesn’t have its own pump. Primarily the contraction of muscles forces the lymph forward, which makes exercise essential in maintaining the lymphatic system.

You can keep improve your health by stimulating your lymphatic system. Regular physical exercise (especially vertical movement, eg. skipping rope and jogging) and maintaining a healthy weight are the most relevant keys to an active lymphatic system. Best of all, they quickly become a natural part of everyday life, and don’t require much special attention. Deep breathing also affects the lymphatic system. Deep abdominal respiration greatly increases its performance, for example, a tensed diaphragm caused by laughter increases the function of the lymphatic system by as much as 15 percent.

 

 [:]