Jäsenkorjaus on tutkitusti tehokas apu erilaisiin tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin.

Jäsenkorjauksella saa kustannustehokkaasti avun mm. kroonistuneeseen selkäkipuun, olkapään ongelmiin, polvikipuun, nilkan ja jalkaterän ongelmiin sekä moniin muihin tukirangan ja nivelten kiputiloihin.

UKK

Auttaako jäsenkorjaus selkäkipuun?

Jäsenkorjaus on tutkittu ja erittäin hyvä hoitomuoto sekä ylä- että alaselkäkipuun.
Myös kroonistuneet selkäongelmat korjaantuvat yleensä jo 1-2 hoitokerralla.

Onko jäsenkorjaus ennaltaehkäisevää hoitoa?

Jäsenkorjaus on tarkoitettu jo syntyneiden tuki- ja liikuntaelinongelmien korjaamiseen, joten
siinä mielessä se ei ole ennaltaehkäisevää hoitoa. Ongelmat myös usein alkavat erilaisten
loukkaantumisten seurauksena vahinkona ja tahattomasti. Tätä luonnollisesti on vaikea ennaltaehkäistä.

Miksi lääkärit eivät ohjaa esim. polviongelmaisia jäsenkorjaajalle?

Jäsenkorjaus ei kuulu virallisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin.
Lääkärit nojaavat yleensä kansainväliseen ohjeistukseen perustuviin Käypä hoito -suosituksiin. He eivät
myöskään tunne jäsenkorjauksen hienovaraisia mutta tehokkaita manuaalisia tekniikoita, joilla monia
polven ongelmia ja kiputiloja sekä loukkaantumisten myötä syntyneitä asentovirheitä voitaisiin korjata
ilman leikkausta.
Käypä hoito -suosituksia ei kuitenkaan ole laadittu eikä tarkoitettu sitomaan lääkärien käsiä eikä
kieltämään muita hoitoja.

Käydäänkö jäsenkorjauksessa säännöllisesti?

Hoidon tavoite on aina kulloisenkin ongelman korjaaminen, jotta asiakas pääsee jatkamaan
omaa tervettä elämäänsä ilman kipuja ja vaivoja. Usein ongelmat korjaantuvatkin yhdellä tai muutamalla
hoitokerralla, minkä jälkeen hoitoon ei ole enää tarvetta.
Toki voi myöhemmin tulla uusia tukielimistön ongelmia, joiden vuoksi on tarvetta uudelleen hakeutua
jäsenkorjaajalle.