Kehon tasapainotekijät

 

 

Kehon tasapainotekijät ja nivelten asentovirheet

Monen kroonisen kiputilan, kuten selkäkivun taustalla on pitkän ajan kuluessa kehittynyt tukirangan ja lihaksiston epätasapaino ja nivelten asentovirheet. Nämä yhteensä aiheuttavat muutoksia lihasten ja tukikudoksen lepopituuteen synnyttäen erilaisia paine- ja jännitystiloja kudoksiin, hermopinteitä sekä nestekierron häiriintymistä kaikkialla elimistössä. Ajan myötä asentovirheet pitkittyessään voivat muuttua myös degeneratiivisiksi. Ennen kaikkea lantion toimintahäiriö; lantiokorin kallistuminen ja kiertyminen ja SI-nivelten lukkiutuminen aiheuttaa koko kehon tasapainotekijöissä muutoksia jotka ovat omin silmin havaittavissa. Peilin edessä voi tarkastella itse mm. seuraavia tasapainotekijöitä:

Pään kallistuminen – Hartioiden korkeusero – Lantion vinous – Käsien sormenkärkien korkeusero roikotettaessa – Polvien asento (pihtipolvet ym.) – Jalkaterän asento (esim. kiertyminen ulospäin)

Jalkojen ns. pituusero

Normaalisti molemmat jalat ovat saman mittaisia. Kun jaloissa havaitaan pituuseroa on se yleensä merkkinä si-nivelten sekä kokonaisuudessaan lantiokorin toimintahäiriöistä. Lantiokorin kiertyminen ja kallistuminen kiertää myös suoliluihin niveltyvät lonkkanivelet toispuoleiseen liikerataan ja asettaa ne eri korkeudelle lantiokorissa. Alaraajojen näennäistä mittaeroa synnyttää myös nilkkojen ja polvien virheelliset asennot sekä kantaluun lukkiutuminen akillesjänteen kiristäessä sitä. Lantiokorin tasapainoittamisen ja si-nivelten toiminnan palauttamisen myötä myös jalkojen ns. mittaero korjaantuu. Erilaiset keinotekoiset korokkeet ns. lyhyemmän jalan puolella ovatkin yleensä turhia tai jopa haitallisia koska ne tukevat lantion virheellistä asentoa.